OSGB

                                                                        

 RİSK ANALİZİ (TEKLİF İSTE)   Her sektörün kendine göre farklı riskleri vardır. Risk değerlendirmesi yaparken işletmenin büyüklüğüne göre ekipler oluşturularak bir çalışma yapılabilir, bu ekiplere risk değerlendirilmesinin nasıl yapılacağıyla ilgili eğitim verilmelidir.Bu ekiple beraber iş yeri ve iş yeri eklentilerinin(yemekhane,yatakhane) tamamını kapsayacak risk analizi çalışması  yapılmalıdır. Risk analizi mutlaka bir uzman tarafından yapılmalıdır.Bu çalışmadan sonra iş yerinizde, iş güvenliği açısından yapılması gerekenlerin öncelik sırasını ve ne yapılması gerektiğini daha kolay görebilirsiniz. Yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu 3 maddesin belirlenmiş olan risk değerlendirmesini tüm iş yerleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.Risk Değerlendirmesi konusunda yeni yaklaşıma göre İşverenler, işyerlerinde risklerden etkilenebilecek çalışanların durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden Risk Değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. Aynı şekilde toplu yaşam alanları apartmanlar risk analizi yapmalıdır. Sanayi olmamasına rağmen apartmanlarda, alışveriş merkezlerinde, esnaflarda, ofis/büro olarak çalışılan yerlerde de risk analizi çalışması yapılmak zorunludur.  devami    ORNEK VIDEO


SORUNSUZ DENETİM STANDARDIMIZ

 İSG ÖLÇÜMLERİ

ACİL DURUM PLANI ÇİZİMİ 

Acil durum; hayatın normal akışı sırasında ilave tedbir alınmasını gerektiren sıradışı olaylardır. Bu olaylar, yangın, doğal afet, silahlı saldırı, bomba gibi normal olarak her gün karşılaşmadığımız olaylardır ve kendilerine has tedbirler alınması gerekmektedir Ancak, hemen hemen her acil durum olayında, binaların tahliye edilmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle, her acil durumu karşılayan ayrı ayrı tahliye planı yapmak yerine, hepsinde kullanılabilecek bir tahliye planı yapılması hem daha pratik olacak, hem de birden fazla tahliye planının personel arasında kargaşa yaratmasının önüne geçilecektir. Tahliye planı yapılmadan önce aşağıda belirtilen hususların tespit edilmesi gerekmektedir.devami 

 Kozmetikte üretim yerlerinin koşullarını düzenleyen “İyi Üretim Uygulamaları-GMP” zorunlu hale geliyor.

2013 yılında başlayacak uyguluma çerçevesinde hem ülkemizde satışa sunulacak ürünler hem de ihracat için GMP Belgesi aranacak. GMP Belgelendirmesi için hazır olan TSE, kozmetik firmalarının başvurularını bekliyor.İyi Üretim Uygulamaları-GMP, gıda, ilaç, kozmetik, medikal cihaz gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin güvenilir koşullarda ve sistemlerde üretilmesi için hazırlanmış, ürünün hazırlanmasından dağıtımına her aşamasında kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla hazırlanmış koruyucu önlemler dizisidir.

Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları-GMP,  Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO) tarafından yayımlanan ISO 22716 kılavuz standardında yer almaktadır. Avrupa Birliği’nin 2010 yılında kabul ettiği Kozmetik Tüzüğü uyarınca,  2013 yılının Temmuz ayından itibaren tüm üye ve aday ülkelerde kozmetik üretim yerleri için Kozmetikte iyi üretim uygulamalarına uyum zorunluluğu getirilecek.devamı


PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

Hizmetlerimizin en önemli kısmını Patlamadan Korunma ile Parlayıcı ve Patlayıcılardan Direktifi Yönetmeliği ve eklerinin firmanızda uygulanması ve yönetmeliğin öngördüğü belgelerden "Patlamadan Korunma Dökümanı" hazırlıyoruz. Patlamaların önlenmesi ve  bunlardan korunmayı sağlamak  amacıyla işveren, aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik  sırasına uyarak, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri almakla mükelleftir.

 

a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,

b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın
tutuşmasını önlemek,

c) İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

Bu önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınacaktır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilecektir.

İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde işyerinde risk değerlendirmesi yaparken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da dikkate almak zorundadır.devamı

TIP ONAYI
Tip Onay Belgesi; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan, gelişmiş ülkelerin koşullarına sanayimizi hazırlamak ve dünyada ortak bir standart üretim yapmak ilkesi ile yayınlanmış veya kabul görmüş kurallardır. Bu kurallar onay kapsamında tekerlekli araçlar ile bu araçlarda kullanılan bazı aksamların veya sistemlerin, Yönetmelik ( Direktifler ), Teknik Düzenleme (Regülasyonlar)göre uygunluğunun onaylanmasıdır. Kısaca üretilen ürünün gerekli test ve deneylerle üretim şeklinin onaylama anlamına gelmektedir.

Başka bir açıdan bakıldığında;
- Tekerlekli araçların, sistemin ve aksamının ve bu tipin bunlarla İlgili yönetmeliklere uygunluğunun denetlemesine 
- Bu denetim sonucu Onayın Belgelendirilmesi İşlemidir.

Tip Onayı belgesi motorlu araçların trafiğe tescili de gerekli olan AT uygunluk belgesinin düzenlenmesini sağlar.devami  
                      
 Elektrik tesisati, paratoner ve topraklama kontrol ve Olcumleri periyodik olarak yapilmalidir. İsyerinde bulunan elektrikle  resimler/images/gfgdfgdfgfdgdfg.png

Elektrik Tesisat Kontrolü

Elektrik tesisatı, paratoner ve topraklama kontrol ve ölçümleri periyodik olarak yapılmalıdır. İşyerinde bulunan elektrikle çalışan makine ve el aletlerinin topraklamaları; elektrik iç tesisat yönetmeliği ile topraklama yönetmeliği esaslarına uygun olarak yetkili teknik elemanlar tarafından yapılacak ve yılda bir kez kontrol ve bakıma tabii tutulacak,yapılan kontroller sırasında bulunan ohm değerleri ve bu değerlerin yürürlükteki mevzuata uygun olduğu düzenlenecek olan bir belge üzerinde belirtilecektir. Ayrıca çelik  boru  veya  madeni  iskeleler, statik  elektriğe  karşı uygun  şekilde topraklanacak ve uygun olduğunu belirten belge işyerinde bulundurulacaktır.devami

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.
ISO 9001:2008 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001:2008 belgesini alabilir.

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ FAYDALARI
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, yasal şartlar ve müşteri ihtiyaçlarını temel alarak, sürekli iyileştirme döngüsü ile sürekli müşteri tatminine odaklanmıştır.

Kurumsallaşmak işletmelerin devamının teminatıdır.devami

CE BELGELENDIRME
Avrupa Birliğinde CE Belgesi verebilecek test ve belgelendirme kuruluşları, üye ülke yetkilileri tarafından altyapısı yeterli görülen kuruluşlar arasından belirlenmektedir. Üye ülke yetkilileri tarafından belirlenen kuruluşlara "CE belgesi verebilecek onaylanmış kuruluş" adı verilir. Üye ülkelerce belirlenen onaylanmış kuruluşların listesi Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilmekte ve diğer üye ülkelere duyurulması amacıyla bu listeler AB Resmi Gazetesinde yayımlanmaktadır.

CE Belgelendirme EU ülkelerinden almak istediğiniz ürün için Avrupa Birliği 'nin (AB) istediği resmi kriterleri gösterir. CE Belgesi "Conformité Européenne" yada Türkçe "Avrupa uygunluğu" anlamına gelen kamu güvenliğini sağlamak, kirlilik teşvik edebilecek ve AB (Avrupa Birliği) ülkeleri elektromanyetik araçların zararlı etkilerinden korunmak ve AB birliği üyeleri bunlardan korumak için tasarlanmıştır.

CE belgesi, bir kalite belgesi veya markası değildir. CE, bu işareti taşıyan ürünlerin Avrupa Birliği`nin ilgili direktiflerine uygun olduğunun ve gerekli olan tüm uygunluk kriterlerinin yerine getirildiğinin kanıtıdır.devami

M S D S 

ENDUSTRİYEL OSGB   olarak kimya sanayinde son derece önemli bir yer tutan MSDS‘lerinizi (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / Material Safety Data Sheet) Türkçe ve/veya İngilizce olarak hazırlıyor, ya da ithal ettiğiniz ürünlere ait MSDS’lerinizi Türkçe’ye tercüme ediyoruz.

Konu ile ilgili her türlü teknik desteği vermek, firmanızın ihtiyaçlarını gidermek ve ayrıca konuya yakın ilgili diğer konularda da boşlukları doldurmak amacı ile hizmetinizdeyiz.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (GBF) (Material Safety Data Sheet – MSDS) kimyasal madde ve müstahzarları (karışımları) üreten, ithal eden firmaların ve kullanıcılarının o kimyasalı kişisel ve çevresel olarak güvenle kullanmak, muhtemel tehlikelerinden korunma yolları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak amacı ile hazırlanmaktadır.devami